Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NL DIgital-voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.